در لینک زیر دیدگاه و تحلیل آقای دکترعلمداری درباره علل عقب ماندگی ایران اومده!

دیدگاه ایشون راجع به موضوع به نظر جالب و منطقیه (خصوصا" نظرشون راجع به رابطه دین و عقب ماندگی کشورمون)

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=65

 

+ نوشته شده توسط عظیم زینتی در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۹ و ساعت ۲۲:۸ بعد از ظهر |